About Us

Ahmet Yakupoğlu Sanal Müzesi 2012 yılında yayınlanmış olan "Sanal müze arayüz tasarımı: Ressam Ahmet Yakupoğlu Sanal Müze uygulaması" adlı yüksek lisans tezi uygulamasının teknik yapısının ve web arayüz tasarımının yenilenmesiyle tekrar oluşturulmuştur.

Coordinator: Prof. Dr. Levent MERCİN

Design and Implementation: Öğr. Gör. Ömer Zahid KUBAT

Paintings and Miniatures: These are the works donated by Ahmet Yakupoğlu to Dumlupınar University.

Biography, Photos and Sounds: Ahmet Yıldız

Videos: Arş. Gör. Sercan Kehribar